Šibenska kapa suvenir

U prošlosti poznatija u svojoj crvenoj verziji, danas ipak prisutnija u narančastoj boji, šibenska kapa je jedan od najprepoznatljivijih simbola Šibenika, Dalmacije, ali i Hrvatske. Najčešće je narančaste boje s dva niza crnih vezenih ukrasa. Kroz povijest šibenska kapa bila je simbol proslava brojnih šibenskih i nacionalnih obljetnica i uspjeha. Umijeće izrade šibenske kape ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra. Idealna kao suvenir i kao poklon dragim osobama kao podsjetnik na važan dio povijesti Hrvatske. Ova manja verzija kape ima funkciju suvenira.

21,80 € ( KN )