Srce postolje ENG, Brač

Amor poliglot.

Ima trenutaka kad se šuti. Riječi poput „Volim te“ imaju najdublje emocionalno značenje. I kad su izgovorene naglas i kad su izgovorene šapatom. I kada ih izgovaramo i kada ih šutimo trebaju doći iz dubine našeg srca. Riječi uklesane u kamen, ovdje, govore i naglas i šaptom - istovremeno. Kameno srce, na čijoj su hrapavoj plohi uklesane riječi „Volim te“ - pečat su ljubavi! Poklonimo srce od bračkog kamena,na svim jezicima kao sjećanje; na dan, na noć, na ljubav!

Jezici: hrvatski, engleski, njemački, talijanski i francuski.

13,80 € ( KN )