Tradicijom se čuvaju naše vrednote, baština, vjera i kultura.