Vrijednosti - koliko su vrijedne?

Kad bismo morali otkriti što je ono što nas najdublje pokreće na konkretne radnje u našem životu, i to na svim područjima, bile bi to vrijednosti. Sama riječ govori da su vrijednosti ono što nam je vrijedno i zbog čega se usmjeravamo u određenom pravcu, želeći doći do određenog cilja, ili mu se barem približiti. Definicija kaže ovako: „Vrijednosti su ona načela, vrline ili osobine koje karakteriziraju osobu, radnju ili predmet koji društvena skupina smatra tipično pozitivnim ili od velikog značaja. Vrijednosti su one osobine koje se ističu kod svakog pojedinca i koje ih...

Saznajte više
 

Ožujak, gastro mjesec u Fjoku

„Ono si što jedeš.“, kaže narodna mudrost naših starih. Da odmah budemo načisto, nećete se pretvoriti u suhu smokvu, ako tu i tamo pojedete koju, kad vas uhvati glad između obroka ili vam padne energija usred dnevnih napora.  Već i ptičice na grani pjevaju o tome kako hrana direktno utječe na fizičko i psihičko zdravlje, te kako češći i umjereni obroci u kombinaciji sa svakodnevnim kretanjem čine vrlo dobar, već stoljećima prokušan recept za kvalitetniji život, pogotovo danas, kada nas često naša dnevna „to do“ lista tjera do krajnjih granica...

Saznajte više
 

Čuvanje Kristova groba – Vodički Žudiji

Nova komponenta koja se pojavljuje u definiciji kulturne baštine odnosi se na nematerijalno naslijeđe, ono podrazumijeva folklor, zanate, profesije, predstave, običaje, narodne festivale, priredbe, obrede, crkvene obrede i razna klasična sportska događanja. Kulturnu baštinu čine sva prirodna i stvorena kulturna materijalna i duhovna dobra na određenom prostoru. Baština je kolektivno dobro koje pripada prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i nama koliko i mi njoj. Baština je povijesna i dinamička kategorija i kao takva ona je kumulativna, pa u njoj nasljednicima ostaje ono što...

Saznajte više
 

Vodice i Vodički običajnik

Na mjestu današnjih Vodica još u antičkom dobu bila je naseobina pod imenom Arausa. Pod imenom Vodice grad se prvi put spominje 1402. godine, to je vidljivo iz zapisa Velikog vijeća grada Šibenika. Naziv Vodice jasno upućuje na mnoštvo izvora vode na području grada. Šibenik i okolna mjesta uzimali su vodu iz Vodica, za svoje potrebe, tako je voda imala i presudnu ulogu u povijesti Šibenika u godinama Ciparskog i Kandijskog rata. Odnos prema nacionalnoj baštini treba temeljiti na načelima očuvanja, korištenja i stvaranja, uključujući, pravo, obveze i dužnosti. Mi baštinici...

Saznajte više