Čuvanje Kristova groba – Vodički Žudiji

Nova komponenta koja se pojavljuje u definiciji kulturne baštine odnosi se na nematerijalno naslijeđe, ono podrazumijeva folklor, zanate, profesije, predstave, običaje, narodne festivale, priredbe, obrede, crkvene obrede i razna klasična sportska događanja. Kulturnu baštinu čine sva prirodna i stvorena kulturna materijalna i duhovna dobra na određenom prostoru.  Baština je kolektivno dobro koje pripada prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i nama koliko i mi njoj. Baština je povijesna i dinamička kategorija i kao takva ona je kumulativna, pa u njoj nasljednicima ostaje ono...

Saznajte više
 

Vodice i Vodički običajnik

Na mjestu današnjih Vodica još u antičkom dobu bila je naseobina pod imenom Arausa. Pod imenom Vodice grad se prvi put spominje 1402. godine, to je vidljivo iz zapisa Velikog vijeća grada Šibenika. Naziv Vodice jasno upućuje na mnoštvo izvora vode na području grada. Šibenik i okolna mjesta uzimali su vodu iz Vodica, za svoje potrebe, tako je voda imala i presudnu ulogu u povijesti Šibenika u godinama Ciparskog i Kandijskog rata. Odnos prema nacionalnoj baštini treba temeljiti na načelima očuvanja, korištenja i stvaranja, uključujući, pravo, obveze i dužnosti. Mi baštinici...

Saznajte više